• اصفهان - خیابان استانداری - انتهای خیابان فرشادی
 • 031-32221235
یک تخته
7,600,000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
دو تخته
10,680,000 ریال
 • اتاق خواب 2
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
اتاق سه تخته
13,860,000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
چهار تخته
17,040,000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر
پنج تخته
20,220,000 ریال
 • اتاق خواب 1
 • حمام 1
جزئیات بیشتر

اتاق یک تخته در هتل موجود نمی باشد اما با توجه به شرایط پیک کاری با هماهنگی رزواسیون هتل قابل رزرو می باشد .